Vectum

Vectum is de studievereniging voor alle Econometrie en Operations Research studenten aan de
Universiteit Maastricht, opgericht in 1994 en telt zo’n 250 leden. Dankzij de kleinschaligheid van
onze vereniging heerst er een hechte sfeer en is er veel contact tussen studenten uit
verschillende jaren. Daarnaast heeft Vectum een uniek internationaal karakter dankzij de vele
nationaliteiten van onze leden.

Door het jaar heen organiseert Vectum veel verschillende activiteiten en evenementen, zowel
sociale als academische en carrièregerichte evenementen. Zo organiseren we bijna iedere
dinsdagavond een sociale activiteit, waarna we de avond gezamenlijk afsluiten bij onze vaste
kroeg De Preuverij. Daarnaast organiseren we een eerstejaarsweekend aan het begin van het jaar
en het membersweekend voor alle leden aan het eind van het jaar. Vier keer per jaar verzorgen
we op de dinsdagavond ook onderzoekscolleges, waarin PhD studenten en leden van de afdeling
Kwantitatieve Economie de kans krijgen de resultaten van hun onderzoek te presenteren of te
praten over ontwikkelingen in hun onderzoeksgebied. Ten slotte organiseren we ook een breed
scala aan carrièregerichte evenementen samen met bedrijven, waaronder gastcolleges, in-house
dagen, case dagen, de businesstrip, en de consultancy tour. Ieder kwartaal publiceert Vectum haar
eigen tijdschrift het Pervectum, waarin onder andere geschreven wordt over de activiteiten van
de afgelopen periode, interviews met alumni, en over verschillende aspecten van het
studentenleven in Maastricht.

Verder werkt Vectum nauw samen met de afdeling Kwantitatieve Economie voor de evaluatie en
de verdere ontwikkeling van de opleiding Econometrie en Operations Research. Het hoofddoel
van Vectum is de studenten inzicht geven in de echte wereld en toepassingen binnen en buiten
de universiteit bieden. Dit bereiken we door studenten via Vectum in contact te brengen met
bedrijven, de universiteit en met medestudenten.

Mocht je vragen hebben over (econometrie) studeren in Maastricht of over Vectum, neem dan
gerust contact met ons op via info@vectum-maastricht.nl of bezoek onze website voor een
betere indruk van onze vereniging.n.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!