Econometrie

Wat is econometrie?

De studie econometrie is een opleiding die zich richt op het toepassen van wiskunde en statistiek. De opleiding is interdisciplinair en combineert modellen met statistische methoden om complexe problemen in de economie, financiën en bedrijfskunde op te lossen. Binnen de opleiding kunnen studenten kiezen uit verschillende specialisaties, waaronder econometrie (waarbij causale verbanden tussen economische variabelen worden onderzocht), besliskunde (gericht op optimale besluitvorming en ook wel operations research genoemd), actuariaat (gericht op verzekeringswiskunde) en wiskundige economie (waar economische modellen kwantitatief worden geanalyseerd). Studenten die econometrie afronden hebben daardoor een goede wiskundige basis en weten hoe ze de wiskunde kunnen gebruiken om maatschappelijk relevante problemen te bestuderen.
 
Studenten econometrie richten zich in het eerste jaar vooral op basisvakken wiskunde en statistiek, hier en daar aangevuld met toegepaste vakken in de richting van de verschillende specialisaties. Naarmate de studie volgt, worden de theoretische vakken steeds meer ingeruild voor toegepaste vakken zodat studenten ook leren om de theorie toe te passen op wetenschappelijke of praktische problemen. Het is, vanwege de prominente rol van wiskunde in het programma, belangrijk dat studenten econometrie het leuk vinden zich met wiskunde bezig te houden.
 
Afgestudeerde econometristen komen in de regel makkelijk aan het werk. Doordat de opleiding econometrie zo breed is, is er een heel scala aan mogelijke carrierepaden na de studie. Studenten die zich op echte econometrie focussen kunnen bijvoorbeeld aan de slag als data analist in het bedrijfsleven, of bij een ministerie schattingen maken van de gevolgen van overheidsbeleid. Studenten die zich specialiseren in besliskunde kunnen bijvoorbeeld werken in de logistieksector om optimale routes te bepalen (voor bijvoorbeeld de NS), of ze kunnen zich bezighouden met voorraadbeheer in de detailhandel. Actuarissen daarentegen bepalen premies voor verzekeringen en analyseren het risico van natuurrampen. Wiskundige economen kunnen aan het werk als consultant en bedrijven helpen winstgevender te worden, markten controleren bij het ACM (Autoriteit Consument en Markt), of monetair beleid sturen bij DNB (De Nederlandsche Bank).
 
Econometrie is een uitdagende opleiding. Studenten worden geacht affiniteit met wiskunde te hebben en bereid te zijn hard te werken. Het harde werken is echter een waardevolle investering aangezien econometrie een solide basis voor een succesvolle loopbaan biedt. De brede vaardigheden en het analytische denkvermogen die tijdens de opleiding worden ontwikkeld, zorgen ervoor dat afgestudeerde econometristen gewild zijn in diverse sectoren en een breed scala aan uitdagende functies kunnen bekleden.

Kerngetallen

van econometrie en econometristen


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!