Algemene Econometrie

Wat houdt de studie Algemene Econometrie in?


Zonder het door te hebben, vinden er achter de schermen vele belangrijke economische gebeurtenissen plaats. De koers van een aandeel, het aantal werklozen, het Bruto Nationaal Product, de koers van de euro ten opzichte van de dollar; op ieder moment gebeurt er wel iets van economisch belang. Al deze processen leveren een gigantische hoeveelheid gegevens (data) op. Het is de taak van een econometrist al deze data te analyseren om iets zinnigs over de toekomst te kunnen zeggen.

Netter gezegd: de afstudeerrichting Algemene Econometrie bestudeert de wiskundige grondslagen van de econometrie en toepassingen in de micro- en macro-economie. Bij deze afstudeerrichting wordt getracht de economie door middel van een stelsel wiskundige vergelijkingen weer te geven. Met behulp van deze vergelijkingen wordt duidelijk hoe een aantal economische grootheden elkaar beïnvloeden en kunnen verdere analyses (zoals voorspellingen) worden uitgevoerd. Zo kan dus bijvoorbeeld een model gemaakt worden dat koersen op de beurs voorspelt, het aantal werklozen, het BNP (aan de hand waarvan de overheidsuitgaven vervolgens weer begroot worden), wisselkoersen, etc.

Econometristen komen dan ook op veel verschillende plaatsen te werken. Instanties zoals het CBS en het CPB willen econometristen in dienst nemen om de overheid te adviseren omtrent het te voeren beleid. Maar ook grote banken, institutionele beleggers en pensioenfondsen nemen graag econometristen aan, omdat met name het maken van economische voorspellingen voor hen interessant is.

Universiteiten

Voor deze richting kun je de volgende masters volgen:

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!