Financiële Econometrie

Wat houdt de studie Financiële Econometrie in?


In de richting Financiële Econometrie wordt het accent gelegd op de modellering van financiële verschijnselen. De kennis van statistiek en modelleren uit de eerste twee jaren van de studie wordt dan gecombineerd met de kennis van de (financiële) economie. Zo zijn er econometristen die modellen hebben ontwikkeld die gebruikt worden op de beurzen en daar zelfs de Nobelprijs voor hebben gekregen. Binnen deze afstudeerrichting krijg je vakken waarbij je veel kennis wordt bijgebracht van financiële processen, bijvoorbeeld optiehandel, een van de meest winstgevende soorten handel voor (investerings-)banken, risicomanagement en (exotische) optiewaardering. In een ander vak krijg je de verschillende modellen met betrekking tot aandelenwaardering en -voorspellingen, indexen, onderzoek & implementatie en fondsmanagement. Net als met alle andere richtingen kan je als econometrist snel terecht in het bedrijfsleven, bij de overheid en overheidsinstellingen. Waar je aan moet denken zijn banen in het bankwezen, bij verzekeringsbanken, beleggingsbanken of investeringsbanken. Ook andere bedrijven hebben graag econometristen in dienst, maar gebruiken dan niet zozeer de wiskundige kennis, maar meer de logische en analytische manier van denken die je je tijdens de studie eigen maakt.

Universiteiten

Voor deze richting kun je de volgende masters volgen:

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!