Wiskundige Economie

Wat houdt de studie Wiskundige Economie in?


De wiskundige economie is een van de afstudeerrichtingen binnen de econometrie in ruime zin. De term wiskundige economie stamt nog uit de tijd dat de economische wetenschap minder wiskundig en formeel was. Tegenwoordig zou je eerder de term economische theorie gebruiken in plaats van wiskundige economie, aangezien de economische theorie zelf steeds wiskundiger van aard is geworden.

De wiskundige economie ontwikkelt en analyseert wiskundige modellen voor economische problemen. De nadruk ligt op de wiskundige analyse.

Voorbeelden zijn er te over. Een eenvoudig evenwichtsmodel, waarbij vraag en aanbod aan elkaar gelijk gesteld worden, is tevens een basaal voorbeeld van een wiskundig-economisch model. De wiskundige economie onderzoekt dan of er altijd zo’n evenwicht bestaat en hoeveel evenwichten er zijn. Je kunt je voorstellen dat dit neerkomt op het onderzoek naar snijpunten van functies, dus echte wiskundige analyse. Dergelijke modellen worden zowel op kleine als op grote schaal toegepast.

Sinds een twintigtal jaren speelt de speltheorie een essentiële rol binnen de economische theorie. Dat kun je je goed voorstellen: economie gaat vrijwel altijd over conflicterende belangen (de verdeling van schaarse middelen) en de speltheorie ontwikkelt en analyseert modellen van conflicten. De speltheorie en de evenwichtstheorie behoren dan ook tot de kernvakken van de wiskundige economie.

Universiteiten

Voor deze richting kun je de volgende masters volgen:

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!