Tilburg University

Tilburg University heeft een groene, compacte campus in een bosrijke omgeving. Vrijwel alle activiteiten zijn hier geconcentreerd. De lijnen tussen studenten en medewerkers zijn kort. De campus heeft een moderne bibliotheek met een studie- en werkomgeving waar zowel een stilteruimte aanwezig is als een open ruimte waar je kunt samenwerken. Verspreid over de campus zijn er ook cybercafés, e-learning centers en moderne individuele en groepswerkplekken.  Op Tilburg University gaan studie en sportbeoefening uitstekend samen. Op het Sports Center worden circa 45 verschillende sporten aangeboden.

Voor studenten econometrie zijn er hoorcolleges, werkcolleges en computerlabs. Tijdens de werkcolleges kunnen studenten zelf opgaven maken en hun vragen stellen aan de docenten. Computerlabs worden gebruikt om te leren omgaan met specialistische software voor econometrie. De vakken worden gegeven in het Engels en er zijn vier tentamenperioden per jaar in het eerste jaar. Voor de ouderejaars zijn er tweemaal per jaar tentamens. Gedurende de driejarige bachelor zal je al vakken volgen van verschillende richtingen binnen de econometrie en in het derde jaar mag je hier ook zelf wat keuzes in maken. Daarnaast bevat het programma twee filosofie vakken. Aan Tilburg University worden vier eenjarige master programma’s voor econometriestudenten aangeboden, te weten: Quantitative Finance and Actuarial Sciences, Business Analytics and Operations Research, Econometrics and Mathematical Economics en Marketing Research.

De studievereniging die verbonden is aan deze universiteit is Asset | Econometrics.

Meer informatie:

  • Klik hier voor meer informatie over Econometrie & Operationele Research aan Tilburg University.
  • Klik hier voor meer informatie van studiekeuze123.nl.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!