Asset | Econometrics

ASSET | econometrics

Asset | Econometrics is de studievereniging voor alle studenten die de Bachelor Econometrics and Operations Research, of een van de bijbehorende Masteropleidingen Business Analytics and Operations Research, Econometrics and Mathematical Economics, en Quantitative Finance and Actuarial Science aan Tilburg University studeren. De vereniging is opgericht in 1979 en daarmee een van de oudste verenigingen verbonden aan Tilburg School of Economics and Management (TiSEM).

We hebben ongeveer 750 leden waarvan er ongeveer 130 actief zijn in onze commissies. Deze actieve leden proberen de interactie tussen studenten, studenten en wetenschappers, en studenten en bedrijfsleven te stimuleren door middel van tal van activiteiten. Om deze drie doelen te bereiken worden vele formele en informele activiteiten georganiseerd, zoals borrels, sportactiviteiten, inhousedagen, symposia en een studiereis.

Studieondersteuning
Asset | Econometrics vindt studieondersteuning voor econometriestudenten aan Tilburg University van groot belang. Wij bieden momenteel studieondersteuning in de volgende vormen: korting op je studieboeken, richtlijnen, oefententamens, spoedcursussen, trainingen en workshops. Ook voeren we voor alle cursussen evaluaties uit om te proberen de kwaliteit van de cursussen te verbeteren.

Carrière evenementen & mogelijkheden
Asset | Econometrics biedt studenten de mogelijkheid om in contact te komen met potentiële toekomstige werkgevers. Dit gebeurt door middel van een breed scala aan activiteiten die zowel voor als door onze leden worden georganiseerd. Tijdens zo’n carrièreevenement kun je in contact komen met verschillende bedrijven om ze beter te leren kennen. Bijvoorbeeld door middel van een business case of een informele activiteit. Hier vind je een overzicht van onze formele evenementen komend jaar.
Naast deze bedrijven evenementen bieden we econometriestudenten op www.CareerPlatformTilburg.nl meer informatie over bedrijven en carrièremogelijkheden op het gebied van Econometrie.

De kloof tussen theorie en praktijk dichten
Om studenten inzicht te bieden in de echte economische wereld en hen voor te bereiden op hun toekomstige carrière, organiseert Asset | Econometrics gastcolleges, trainingen en workshops met betrekking tot econometrie. De Quantitative Investment Group is een initiatief van Asset | Econometrics waarin studenten de kans krijgen om de theorie in de praktijk toe te passen door te investeren in echte activa.

Maatschappelijke activiteiten
Asset | Econometrics bestaat uit een hecht netwerk van econometriestudenten en wil deze interactie stimuleren door een groot aantal activiteiten te organiseren. Enkele voorbeelden hiervan zijn borrels, sporttoernooien, uitstapjes, biercantussen en diners. Dit zijn goede manieren om in contact te komen met je mede-econometriestudenten en econometriestudenten uit andere jaren.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!